08:23 - 18. mai 2018

«Jeg er bedt om å ta vare på min syke far som jeg ikke har kontakt med.»

Kjære Etiker. Min far valgte for 30 år siden å reise til sitt hjemland etter skilsmissen fra min mor. Jeg var 14 år. Vi etablerte aldri noen god kontakt etter dette, og vi har sett hverandre tre ganger i løpet av denne tiden. Nå er situasjonen slik at han er blitt syk, og han nærmer seg 80 år. Barna til hans nye kone i de siste 28 årene ber meg om å komme og ta vare på faren min, og spiller på min samvittighet om at det er min plikt som hans datter – jeg kjenner at jeg sliter godt her, også moralsk. Personlig står jeg i en situasjon som gjør det umulig å reise halve verden rundt og være borte over tid, mine forpliktelser som mamma står sterkere enn forpliktelsene som datter. Men allikevel kjenner jeg på en dårlig samvittighet, på at jeg er ond som ikke kjenner på et ansvar eller forpliktelse, på et sinne som har satt meg i en slik situasjon der jeg må ta konsekvensene for andres valg – og det spiser meg opp innvendig. Hva mener etikeren en bør gjøre?

Hilsen en «datter»

Etikeren: Så kompliserte forpliktelser kan bare oppstå i en verden som vår – hvor folk ferdes, kaster anker og løser fortøyninger, slik at man lett kunne tro at det dreier seg om en og samme klode. I ditt tilfelle er det åpenbart at man bruker illusjonen om at kloden er ett sted for å vri litt ekstra bistand ut av deg. Riktignok er det sant at barn har plikter overfor mødre og fedre, men da forutsetter man at termene «mor» og «far» brukes om sosiale bånd, ikke bare om rent biologiske bånd. I våre dager, da den biologiske forplantningen i mange tilfeller er løsrevet fra enhver sosial kontekst, ville det selvsagt være absurd å la biologisk slektskap alene utløse krevende, moralske forpliktelser.

Annonse