00:00 - 13. april 2018

«Å få føttene hennes i fjeset plager meg»

Hei Etiker. Eg deler eit relativt trangt kontor med to andre kvinner, og eg sit rett ved sidan av ein vask me har på kontoret. Eg kjem godt overens med mine to kollegaer, men ho eine har i det siste bestemt seg for å vere ein god muslim, som betyr at ho eit par gonger til dagen ynskjer å be på kontoret. Dette er for så vidt heilt greit for oss to andre, men for å be må ho også vaske føttene. Desse vaskar ho oppi vasken, noko som betyr at eg får føttene hennar litt nærare enn kva eg er komfortabel med. Eg må innrømme at det å få føttene hennar nærast oppi fjeset mitt plagar meg, men eg føler det blir uhøflig uansett korleis eg seier ifrå om dette. Eg ser også at ho ikkje har så mange alternativ for fotvasken sin, og ho har heller ikkje høve til å be ein annan stad på jobb. Må eg berre leve med å bli eksponert for føttene hennar kvar arbeidsdag?

Helsing følsom kollega.

Annonse