00:00 - 23. februar 2018

Påstanden om politisk bestilling av negative resultater fra SSB skurrer grunnleggende i mine ører, skriver Grete Brochmann.

Påstanden om politisk bestilling skurrer i mine ører, skriver Grete Brochmann.

Høsten 2017 var norske medier preget av en faglig og politisk feide vi knapt har opplevd maken til i nyere tid. Hvem skulle trodd at bruk av økonomiske modeller i samfunnsplanleggingen, kvalitetssikring av forskning gjennom referee-basert publisering, og vilkår for forskningens uavhengighet skulle bli et slags allemannseie i offentlig debatt?

Det dreier seg selvfølgelig om SSB-konflikten – en konflikt med mange kryssende spor, utallige taleføre og talevillige aktører, uryddige interessekonstellasjoner og det amerikanerne kaller strange bedfellows. Og ufreden strakte seg ut i tid. Stadig nye momenter kom til, og stadig nye aktører ønsket å bidra i kampen om modell-hegemoniet eller fortolknings-makten. Om noen gikk lei, ble de reddet av metoo, som tok over engasjementet da det stundet mot jul. I ukene som kommer, vil det vise seg om det er mer trøkk igjen i SSB-saken. For rett rundt hjørnet skal Stortingets kontrollkomité konkludere etter høringsprosessen, og 19. mars skal Statistikklovutvalget levere sin innstilling.

Jeg føler trang til en liten refleksjon før det eventuelt braker løs igjen. Som ikke-økonom er jeg neppe den rette til å bedømme hvilke modeller som er best egnet til å beregne fremtidige offentlige inntekter og utgifter knyttet til inn- og utvandring, men som leder av to utredninger som ble en del av Finansdepartementets bestillinger, har jeg noen synspunkter.

Annonse