00:00 - 16. februar 2018

«Er kyskhet og måtehold egentlig umoralsk?»

Til Etikeren. Jeg husker jeg lærte om de syv hellige dyder på søndagsskolen, og jeg vil spørre etikeren om to av dem: kyskhet og måtehold. De har til felles at de skal regulere våre drifter etter å eie, konsumere og ta for oss. Hvordan vil du si at disse dydene står i dag – og har de mistet betydning? Kanskje er disse dydene mer historisk betingede enn de andre (rettferdighet, godhet osv.)? For vi forbruker i stor stil sammenlignet med tidligere tider – både forbruksvarer og partnere – men jeg opplever likevel ikke at menneskeheten er mindre moralsk nå enn før. Så kanskje kan man spørre seg hvorfor dette var dyder i utgangspunktet? Kanskje det sier mest om hvilke regler som måtte gjelde i samfunn som var patriarkalske og fattige? Eller tenker du at det per definisjon har en fordervende effekt på menneskesinnet å gi etter for begjær?

Hilsen ikke et dydsmønster

 

Annonse