00:00 - 26. januar 2018

Det tafsefrie samfunn er neppe innen rekkevidde, skriver Grete Brochmann.

Det tafsefrie samfunn er neppe innen rekkevidde, skriver Grete Brochmann.

Lyden av 2017 vil gjalle lenge ennå. Vi trodde det litt gammelmodige begrepet «skamløs» hadde gjenoppstått i ny, overskridende og ironisk ham gjennom tre kreative minoritetskvinner. Men så kom det seilende igjen i løpet av høsten som en avslørt praksis blant majoritetens kjernetropper, kremen av norsk politisk ungdom – og de litt eldre. Og ikke bare der, i de mest flombelyste delene av offentligheten, men godt representert i nær sagt alle kroker av samfunnet. I minoritetsgrupper er sosial kontroll gjerne problemet. I majoriteten ser det ut til å vær en del av løsningen. Seksuell trakassering viser seg å være høyst tilstedeværende i begge leirer.

Multitafsing, upassende oppførsel, party-trakassering, regulære overgrep – store og mindre synder sortert under overskriften «metoo» – vil være med oss lenge. Myrtappingen har vært overveldende. I norsk sammenheng har den særlig vært overveldende i politikken.

En stor samling politiske lederskikkelser har forbløffende usensitivt drevet såkalt «pågående sjekking» uten selvregulering, i troen på (vissheten om?) at maktposisjon er uimotståelig sjarmerende.

Annonse