00:00 - 22. desember 2017

Ikke akkurat hvit jul

Å drikke er den eldste juletradisjonen vår.

Tradisjon: Helt siden vikingtiden er julen blitt drukket inn. Foto: Jill Freedman / Getty Images

Det er verdt å huske på at julen for enkelte barn og voksne er en blandet fornøyelse. Mange fridager og et hus fullt av drikke kan være en oppskrift på konflikter og en utrygg stemning som ligger langt fra det julen bør være preget av. Foreldre med slørete blikk og rare stemmer, fraværende og fremmede, kan få noen hver til å glede seg til høytiden er over. Som de sa i norrøne tider: «Inkje så godt som godt dei seier er øl for manne-ætt.»

Når det er sagt: I den eldste norrøne kilden vi har som nevner en julefest, «Haraldskvadet» fra rundt år 900, heter det at «Ute [på havet] vil han [kongen] drikke jul». Drikking og jul er med andre ord en gammel kombinasjon. Å drikke jul var det samme som å feire jul, og skal ha vært et seremonielt drikkeoffer til de gamle gudene.

Snorre skildret en julaften hos Halvdan Svarte på 800-tallet, der det var både mat og øl på bordene, og om Håkon den gode het det at «han gjorde det til lov at julen skulle ta til på samme tid som hos kristne folk, hver mann skulle holde øl av ett mål malt, eller også legge bøter, og helg skulle holdes så lenge ølet varte». En skål ble først drukket til Odin, for seier og makt til kongen, og deretter til Njord og Frøy, for godt år og fred. Brage og hauglagte frender kunne også få en skål. Olav Tryggvason skal ha hatt en drøm hvor sankt Martin av Tour, helgenen for bordets gleder, skal ha kommet til ham og bedt ham om å holde fast ved de gamle ølskikkene.

Annonse