Annonse
00:00 - 10. november 2017

Ørjasæter om SSB: Dårlig lederhåndverk

En leder kan ikke fungere uten tillit, skriver Elin Ørjasæter.

Annonse

Kan Norge fortsette å holde seg med et felles faktagrunnlag? Eller blir vi som USA, der ulike grupper holder seg med hver sine fakta? Omorganiseringene i Statistisk sentralbyrå skaper mediestorm. Den handler om noe grunnleggende i norsk politikk: Ønske om å bevare felles fakta og prognoser som underlag for beslutninger. Ved å nedvurdere den type økonomiske modeller som gir oss dette, truer Christine Meyer grunnleggende norske verdier.

De blåblå ønsket en leder som kunne organisere Statistisk sentralbyrå for en ny tid. Det de fikk var en leder som med stor kraft og entusiasme gikk amok i omorganisering, og det på et så enøyd faglig grunnlag at det sendte sjokkbølger inn i et bredt samfunnsøkonomisk og politisk omland.

Annonse