Annonse
00:00 - 24. november 2017

Trotzkys kamp for våbenstilstand og harmoniske uniformer

27., 28., 29. november og 1. desember 1917.

Annonse

Professorat i statistik bibeholdes

Ved kgl. resolution er det besluttet at det bevægelige professorat i statsøkonomi og statistik, som blev ledig ved professor Ryggs avsked skal bibeholdes.

 

Trotzky fortsætter kampen for våbenstilstand

Wien: I et telegram til alle militærkomiteer og råd av arbeidere og bøner opfordrer kommisæren for de utenlandske anliggender Trotzky til snarlig våbenstilstand og slutter med ordene: Ned med alle hemmelige traktater og diplomatiske rænker.


Kl. halv 1

tok folk opstilling for at avvente kongernes ankomst. Ventetidens skuespil gjentok sig; man trådte hverandre lempelig på tærne og trampet for at holde varmen. Kl. 1 præcis begyndte lommetørklæderne at vifte, hurraene begyndte at lyde, hatte løftedes til hilsen – og der kom de to kongebrødre hilsende til alle sider. Tre flyvere var i sving over byen. Der var sterk bevægelse at merke, da kong G u s t a v kjørte forbi – det alvorlige ansigt og kongens grå hår grep mange.


 

Da!

Hør også Kari Slaatsveen og Håkon Gundersen fråtse i historien i podkasten Da!, easy listening fra Morgenbladets arkiver.

Ingen større forandringer på nogen av fronterne

Paris: Vejret er frygtelig. Til Reuters telegraferes fra den italienske front: De engelske troppers kakiuniformer blander sig på harmonisk måte med de grå italienske og blå franske uniformer.

 

Et aeroplan

Bergen: eller et stort luftskib ble observert i nærheden av Marstenen. Det kan ikke med sikkerhed siges, hvilken av delene det var, men fartøiet stod ved lyssignaler i stedig rapport med et skib eller med noget andet utenfor.

 

Hvordan vi skal holde hungersnøden borte

Statsminister Gunnar Knudsen meddeler at vi intet korn kan få fra Danmark i år. Ingen vet hvad resultatet av forhandlingerne med Amerika blir. Rationeringsdirektøren krever 1 million mål større kornareal for at undgå de største savn.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Påfyll