00:00 - 06. oktober 2017

Torbjørn Røe Isaksen: Rekviem for en drøm?

Sosialdemokratiets krise startet ikke i 2017, skriver Torbjørn Røe Isaksen.

I kjølvannet av finanskrisen, i oktober 2009, publiserte den engelske historikeren Tony Judt artikkelen «What is Living and what is Dead in Social Democracy» i tidsskriftet The New York Review of Books. Det var en svanesang for sosialdemokratiet slik det engang var, men også for Judt selv. Under ett år senere var han død av ALS, en sykdom som gradvis paralyserer kroppen til selv det å puste blir umulig.

Hvorfor er det høst når det burde være vår, spurte Judt om sosialdemokratiet, den kanskje mektigste ideologiske retningen i Europa i det forrige århundret. Med finanskrisen hadde 90-tallets liberaliseringsbølge tatt slutt, selv den amerikanske sentralbanksjefen, erkeliberalisten Alan Greenspan, måtte innrømme svakheter i egne intellektuelle resonnementer. Likevel gjorde sosialdemokratiske partier det stadig svakere i Europa.

Nesten ti år senere er trenden enda tydeligere. Det skal sies at alle de brede folkepartiene i Europa til en viss grad sliter, men de sosialdemokratiske partiene er i krise. Og i Skandinavia har de klassiske høyrepartiene faktisk opplevd kraftig vekst de siste femten årene: Moderaterna i Sverige er inne i en krise nå, men har lagt bak seg et gyllent tiår, likeså danske Venstre. Høyres valgseier med 25 prosent oppslutning er et historisk godt resultat. Bare valgene i 1981, 1985 og 2013 er bedre.

Annonse