00:00 - 27. oktober 2017

Stoltenberg: Rullende gymnas

Jeg var rastløs og ville noe stort, skriver Camilla Stoltenberg.

«Mange elever føler at de blir kuet av autoriteter til misnøye. De føler at gamle oppbrukte (ubrukte?) mennesker nekter dem utfoldelsesmuligheter, vennskap, frihet, nekter dem kjønnsliv, nekter dem ungdom.» Slik åpnet invitasjonen fra tre gymnasiaster til elever og lektorer ved de høgre skoler i Oslo våren 1966. Målet var å etablere Forsøksgymnaset i Oslo, en demokratisk skole med allmannamøtet som høyeste organ, der hver elev og hver lærer hadde én stemme.

Sommeren 1973 var jeg 15 år og ferdig med ungdomsskolen. Jeg ble ikke nektet hverken utfoldelsesmuligheter, vennskap eller kjønnsliv, men var rastløs og ville noe stort. Hva dette store var er uklart, men at jeg ville det, og at jeg hadde følelsen av at det hastet, var det ikke tvil om. Og akkurat idet jeg skulle begynne på gymnaset – den siste lørdagen før skoleåret begynte – oppsto Det rullende gymnas. En skole som gjorde opprør mot opprørsskolen Forsøksgymnaset, men samtidig var avhengig av Forsøksgymnasets anerkjennelse for at elevene skulle få ta eksamen. En skole med seks elever, ingen lærere, et budsjett på 36 000 kroner, en rød Ford Transit, og en plan om å lære tysk i Rostock i Den tyske demokratiske republikk (DDR), fransk på rivieraen og engelsk i London.

Annonse