00:00 - 06. oktober 2017

«Skal jeg la skolen gi ut beskjeder med skrivefeil?»

Etikeren svarer.

Kjære etiker! Jeg jobber på en videregående skole, en arbeidsplass jeg liker godt, og hvor jeg får gehør for mange av mine tilbakemeldinger. Det er imidlertid ett tema jeg synes er vanskelig å ta opp – skrivefeil. Ledelsen ved skolen formidler beskjeder til elevene via hjemmesider, oppslag, infoskriv osv. Problemet er at disse beskjedene ofte har skrivefeil, gjerne i form av særskrivningsfeil. Dette er en skole, og jeg mener at informasjonen utad bør være feilfri. Samtidig ønsker jeg ikke å være den personen som til stadighet pirker på andres rettskrivning. Jeg har forsøkt å ta opp emnet med de som skriver beskjedene, men jeg synes det er vanskelig. Om jeg nevner en skrivefeil, blir den rettet opp, men det virker som personene blir brydd av tilbakemeldingen. Skal jeg la skolen gi ut beskjeder med skrivefeil, eller må jeg korrigere min arbeidsgiver?

Etikeren: Å korrigere andres språk blir lett oppfattet som et innbrudd i privatsfæren. Å «pirke» kaller du det. Som om man pirker i et åpent sår. På alle andre områder kan det forsvares å beskytte den andres integritet. Men når feilene skjer på en skole, bør det være mulig å si ifra. Når feilene dessuten dreier seg om å forstå og gjøre seg forstått, må vi regne med at også mottakeren har rett til å gjøre sine krav gjeldende.

Annonse