00:00 - 06. oktober 2017

Lumre stuer, politisk virvar og aftenes clou

Morgenbladet 6. og 7. oktober 1917.

Annonse fra 1917

Luft ut i de lumre stuer!

Vore avholdsfolk lever ikke netop i broderkjærlighetens tegn. Deres blade er fulde av smålig kiv og beske spydigheter mellom D.N.T og I.O.G.T. og D.N.G.T. og hva de nu heter, alle deres organisationer. I sidste nummer av «Vort arbeide», organ for I.O.G.T. læser vi om en loge i Kristiansand, «Lars Balle», som er brudt ut på grunn av en brutal behandling fra stortemplar Arne Halgjem. Stortemplaren gir «Lars Balle» følgende avskedshilsen: «Logen må sitte inde med et kolossalt fond av dumhet – eller kan det være ondskap?»

Det politiske virvar i Russland.

Arbeider- og soldaterrådet i Petrograd vedtok en resolution hvori det heter: Motrevolutionen kan bare overvindes ved organiserte centre for det revolutionære demokrati som derefter skal mobilisere alle sine kræfter og søke at bemektige sig hele makten.

Florence Nightinggale i Bøndernes hus.

Aftenes clou var de tre tableauer fra Florence Nightingales liv – det skumle hospital i Skutari med de elendige sårede soldater. Instruktør var Fahlstøm og indimellem kunde man høre en indignert advarsel fra hans kjendte stemme bak teppet, når likene lo.

Dr. Rosa Luxemborug blir fremdeles holdt i varetegtsarrest uten noge slags anklager. Liebknecht blir ødelagt legemlig i fængsel, uttalte socialisten H a a s e.

Nationalgalleriets venner.

I Nationalgalleriets bibliotek holdtes igår eftermiddag et møte som for norsk kunstliv vil få historisk betydning. På møtet blev foreningen «Nationalgalleriets venner» stiftet med en kapital på 415.000 kroner til indkjøp av ny og gammel fremmed kunst. Grosserer Chr. Langgaard valgtes til foreningens formand og direktør Thiis er som museets direktør selvskreven sekretær.

Forbud mot utlændigers ophold i visse kommuner.

Midlertidig lov av 13. juli 1917 skal kunne anvendes i følgende kommmuner: Smålenenes amt: Fredrikstad, Id. Bratsberg amt: Skien, Lunde. Nordre Trondhjems amt: Inderøen, Nærø og Vikten. Nordlands amt: Mosjøen, Alstahaug.

Ny podcast! Kari Slaatsveen og Håkon Gundersen fråtser i historien i podcasten «Da!», easy listening fra Morgenbladets arkiver.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse