00:00 - 15. september 2017

Elin Ørjasæter: Blåblå drømmesøvn om arbeidslivet

Hvor er de blåblå partiene i kampen mot arbeidslivs­kriminalitet, spør Elin Ørjasæter.

Einar Haakaas har skrevet boka Svartmaling – kriminelle bygger Norge. Det er en sjokkerende dokumentasjon av organisert kriminalitet og myndighetenes lammelse. «Arbeidstilsynet fungerer i dag på en måte som gir fritt spillerom for de kriminelle», skriver Haakaas, «samtidig behandles seriøse, som får brorparten av kontrollene, som om de var useriøse».

Hvor var partiene i valgkampen i kampen mot arbeidslivskriminalitet? Lov-og-orden-partiet Fremskrittspartiet og næringspartiet Høyre var fraværende. Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre, derimot, snakket jevnt og trutt om arbeidslivskriminalitet. Men det ga ingen oppslag i Dagsrevyen, bare i Klassekampen. Da Aftenposten valgte ut de viktigste politiske sakene 9. september, hadde de bare to saker om arbeidslivspolitikk. Til sammenligning hadde de elleve saker om oppvekst/grunnskole og hele seks saker om landbruk, deriblant to om ulv/beitenæring og en om pelsdyr. Den ene arbeidslivssaken de hadde plukket ut, handlet om midlertidige ansettelser, den andre om sekstimersdagen. Er det noen seriøse politikere som har vært opptatt av sekstimersdagen de siste ti årene? Mangelen på interesse for arbeidslivsfeltet i pressen er til å gråte av.

Annonse