00:00 - 23. juni 2017

Camilla Stoltenberg om verdien av livslang forskning

Vi har det som alle ønsker seg, skriver Camilla Stoltenberg.

Hva er det Norge og Danmark har, som Kina og Japan er i ferd med å skaffe seg, og som USA og England sløste milliarder på å mislykkes med? Er det en teknologisk nyvinning? Eller en verdifull råvare? På et vis er det begge dele: Det er en stor mor, far og barn-undersøkelse, en helseundersøkelse som er særlig egnet til å oppdage årsaker og virkninger, årsaker til sykdom, tidlig død, og god helse. Gravide kvinner, deres partnere og barn får invitasjon til å være med – så lenge de er villige, og helst over mange år, gjennom livsløpet og over flere generasjoner.

MoBa, Den norske mor og barnundersøkelsen, eller som jeg helst vil kalle den: Mor, far og barnundersøkelsen — er en slik helseundersøkelse. Jeg har selv vært med fra starten av MoBa, i ulike roller og hatt ansvar for den som leder siden 2002. Hvorfor ønsker så mange land å ha en slik helseundersøkelse; en fødselskohort? Svaret er at de trenger kunnskap. Alle vil ha mer og bedre forskning om helse og samfunn, om gener og miljøfaktorer. Store befolkningsbaserte helseundersøkelser som kan kobles til data fra landsdekkende registre, og som følger deltagerne over lang tid, er den beste måten å utforske dette på. Men det er ikke lett å utvikle og drive en stor helseundersøkelse. Det vet alle som har forsøkt. Historien viser at det alltid er en komplisert kamp, og ikke sjelden et mareritt. Å gjennomføre en slik studie krever langsiktighet, risikovilje, nysgjerrighet, oppfinnsomhet, idealisme, selvoppofrelse, og et visst overmot.

Annonse