00:00 - 05. mai 2017

Kristin Clemets nasjonalstat, Øyvind Bergs CD-rom og Truls Lies push-teknologi

3. og 10. mai 1997

Nasjonalstaten mindre relevant.

– Jeg opplever nok til en viss grad at globaliseringen splitter folket. Vår tid er nokså forvirrende; det gamle og enkle verdensbildet har brutt sammen og vi må orientere oss på nytt i en situasjon som mange føler er preget av kaos, sier Kristin Clemet. 

Medialt.

Øyvind Berg er forfatter og teatermann.

– Jeg er fast P2-lytter på lørdager – utover det lytter jeg ikke til radio. På TV er jeg glad i såpeoperaer. Jeg zapper litt rundt og titter innom forskjellige serier.

– Bruker du CD-rom?

– Nei, jeg har aldri prøvd det. Jeg har ikke CD-rom på min maskin og når jeg endelig får det, så eksisterer det vel ikke lenger. 

Push-teknologi

En teoretisk idé som invaderte litteratur-instituttene, var Umberto Ecos idé om at enhver tekst er like mye skapt av leseren som av forfatteren. På internett er vi også medforfattere av hva vi ser. Teknologiutviklingen har muliggjort en «push-teknologi» hvor du ikke lenger bare henter informasjon, men får mye mer med på kjøpet. Informasjonen som leses over internett, inneholder gjerne små programmer som er prisen for å få gratis informasjon. De kan siden be modemet ditt ringe opp dyre betalingstelefoner. Henter du ned såkalte morsomme og gratis skjermsparere er reklamen heller ikke langt unna. PC-en vil med push-teknologien gjøre at andre finner deg fremfor at du finner dem.

Truls Lie, redaktør. 

En nødvendig utblåsning

Et svar på Kjell Madsens kommentar til min kommentar.

Mitt mål var ikke å høyne invektivnivået i norsk presse – men kanskje det er en god ide! At Kjell Madsen føler at han ikke har et så vinnende vesen er hans sak, jeg føler at mitt vesen – i all beskjedenhet – er vinnende nok for mine og meg.

Anders Holt, magister i filosofi.

Briter mot EU

Martin Holmes bok The Eurosceptical reader kaster lys over vankelmodigheten i de to store britiske partiers Europapolitikk. Begge synes å la den bestemmes av innenrikspolitiske taktiske hensyn.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Alle journalister kan jo ikke ha kommet til jorden for å bli husket for sine portretter.»