00:00 - 07. april 2017

«Må sannheten alltid fram?»

Etikeren svarer.

Kjære etiker. Gregers Werle i Vildanden forfekter en etisk maksime om at sannheten skal fram, uansett hvilke konsekvenser det måtte gi. Så vidt jeg kan forstå, har ikke denne maksimen fått særlig tilslutning, og GW er vel helst blitt forstått som en «anti-helt»? Iallfall inntil nå. For nå synes våre innvandringsmyndigheter å hente fram denne maksimen og gjøre den til offisiell politikk. Jeg tenker på den politikken å ettergå tidligere asylsøkere for å finne ut om de har løyet i sin asylsøknad. Dette til tross for at mange av dem er godt integrerte norske borgere, betaler skatt osv. Likevel skal de risikere å miste sitt norske statsborgerskap og kanskje bli utvist. Til ulykke både for dem selv, deres familie, lokalsamfunn osv. På tilsvarende måte som Greger Werles «sannhetssøken» bare førte til ulykke for familien Ekdal. Jeg er ikke litteraturviter, og vet ikke om GWs etiske maksime er tatt opp til seriøs drøfting av noen (men ville tro at den er blitt det). Har Morgenbladets etiker vært borti problematikken?

Med vennlig hilsen Øystein Sande

Annonse