00:00 - 17. mars 2017

Torbjørn Røe Isaksen om innvandringsdebatt

Jeg tillater meg en liten avstikker til debatten om debatten, skriver Torbjørn Røe Isaksen.

Blant de mange aformismer tillagt Henry Kissinger er denne: Academic politics are so vicious precisely because the stakes are so small. I en annen variant kalles det Sayres lov: In any dispute the intensity of feeling is inversely proportional to the value of the issues at stake.

Det er et morsomt, men ikke særlig presist sitat. Ikke minst når det gjelder Kissinger og hans sikkerhetspolitiske kumpaner i akademia. Deres teoretiske diskusjoner la grunnlaget for atomkappløp eller nedrustning, fred eller krig i Asia og håndteringen av murens fall.

Det er minst like tydelig i en av vår tids store debatter. Innvandringsdebatten er til tider akademisk, til tider bitter, men den er også veldig viktig. Dessuten vil selve debatten i seg selv påvirke utviklingen. Den kan gjøre integreringen vanskeligere eller enklere.

Annonse