00:00 - 03. mars 2017

Et lik i en grøft, en skutt ilder og en slyngel på rangel

Morgenbladet 6., 7. og 9 mars 1917.

Den gamle kones lik

Gamle Johanne Turbenstorpet, hvis lik forleden blev fundet på Klokmyren, lå i en søkk i myren mellem fire tuer, som rent gjemte hende. Det så ut som om hun hadde sittet på en tue og spist og så hadde seget ned mellem tuerne og sovnet. Lendsmand Bache fik liket op av myren. Det måtte hugges en grøft rundt og hele stykket blev brudt op og tat med for at man ikke skulde bryte liket i stykker. Endel av ansigtet var spist op, kanske av ræven.

Filmen og børnene

Hr. redaktør! Det er en uskik i Staterne at mindre børn tages med i kinematografiteatrne. En liten gut hugget hodet av sin søster. Han hadde set en høne bli halshugget. En døvstummelærerinde i Milwaukee klager over at skuespillerne bruker et så rått sprog, at det virker på børnene. Filmen var så tydelig at børnene kunde læse skuespillernes ord fra deres læber.

Den første ilder skutt i Norge

Pelshandler Pedersen, Elverum, har sendt som gave til det zoologiske museum på Tøien skindet av en ilder som er skutt ved Ossjøen mellem Rena og Trysil. Eksemplaret vil få en fremtrædende plads i museet.

Norsk likbrændingsforening

har sendt ut årsberetning for 1916. Medlemstallet var 2236 mot 2037 i 1915. Den harde motstand mot kremationen er brudt.

En slyngel

En ung mand som hadde gåt på rangel møtte ved Høvik en dame som han uten videre slog overende. Han puttet sne i munden på hende for at hun ikke skulde skrike, men det fik hun gjort allikevel, så han sprang sin vei.

Grev Zeppelin

er i går formiddag avgåt ved døden i Charlottenburg av lungebetændelse. Skjønt de luftskibe som bærer hans navn har spillet en sensationel rolle i den nuværende krig, tør det dog hende at zeppelinernes rolle vil bli langt større som kommunikationsmiddel.

Fra fronterne intet nyt

Fhv. ministerpræsident Viviania: Elsass-Lothringen må gives tilbake.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse