00:00 - 24. februar 2017

Torbjørn Røe Isaksen: Hvem er vi?

Vi må diskutere de kulturelle aspektene ved høy innvandring, skriver Torbjørn Røe Isaksen.

Det er lett å glemme hvor kontroversiell Brochmann-utvalgets rapport var da den kom i 2011. «Hei, jeg heter Marte Michelet, og jeg er svanger med velferdsstatens undergang», skrev Dagbladets Marte Michelet i et harmdirrende angrep på selv ideen om å regne på de økonomiske konsekvensene av innvandring. De tragiske hendelsene 22. juli samme år satte stopp for debatten, men bidro paradoksalt nok også kanskje til en mer nyansert diskusjon om temaene. Kontrasten mellom 2011 og 2017 er slående. «Alle» er tilsynelatende enige om det overordnede premisset: At høy innvandring over tid kan skape alvorlige problemer for den norske velferdsstaten hvis ikke den økonomiske integreringen er svært god.

Denne gangen er det komitémedlem Asle Tojes merknad som har skapt debatt, og det gjelder særlig dette avsnittet: «Rapportens framskrivinger tar utgangspunkt i at etniske nordmenn ikke vil komme i mindretall, noe som er interessant siden dette er en nødvendig konsekvens dersom dagens innvandringspolitikk videreføres.»

Annonse