00:00 - 03. juni 2016

«Finnes det ­objektive fremstillinger av krig?»

Etikeren svarer.

Kjære etiker. Noen etterlyser en «objektiv» fremstilling av annen verdenskrig i Norge, nå 70 år etter. Men er det mulig når det var en motsetning mellom grunnleggende forståelser av samfunnet?
Pensjonist, Asker.

Etikeren: Når det gjelder ettertidens forståelse av en krig, kan man ikke vente seg at alle noen gang skal bli enige om hva som egentlig foregikk. Oppfatningen av plumpe kjensgjerninger uten bruksanvisning vil, som du ganske riktig sier, variere med den grunnleggende forståelsen av samfunnet. Når noen snakker om «objektiv historieskrivning», tenker man vel på at den ikke skal være en fortsettelse av krigen med andre midler, men vise hvordan partene tenkte og sannsynliggjøre hvorfor de kastet seg inn i blodbadet. De som på forhånd vet hva som er rett, som forvalter sannheten uten at de behøver å undersøke saken nærmere, gjør det for ­enkelt for seg.

Annonse