Annonse
13:33 - 30. november 2017

Morgenbladet har brutt god presseskikk

PFU. PFU. PFU
Annonse

Klagen gjelder en reportasje i Morgenbladet som handlet om livet bak murene i Norgerhaven fengsel i Nederland, et fengsel Norge leier av den nederlandske stat. Tittelen på artikkelen var «Fri flyt i prestisjefengsel» og «Sender fanger til soning i rus og dus». Ingressen: «Omfattende narkosmugling, hjemmebrenning og liberale betjenter. Det er virkeligheten i Norges prestisjefengsel i Nederland.»

Klager er Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) som mener Morgenbladet ikke har gitt dem en reell mulighet til samtidig imøtegåelse. Klager mener det i artikkelen fremsettes en rekke alvorlige påstander om faktiske forhold i fengselet som de ikke ble forelagt før publisering. Klager anfører at de bare fikk mulighet til å imøtegå et «sammendrag» av de opplysningene avisen hadde, noe klager mener ikke var tilstrekkelig, jf. VVP punkt 4.14. I tillegg ble en viktig setning i svaret fra klager fjernet. Klager mener også artikkelen preges av skjevt kildevalg og at anonyme kilder siteres ukritisk uten at man forsøker å få påstandene bekreftet eller avkreftet, jf. VVP punkt 3.2. Det anføres også at titler og ingresser går lengre enn det er dekning for i stoffet, jf. VVP punkt 4.4.

Morgenbladet mener den samtidige imøtegåelsesretten er tilstrekkelig oppfylt. Det vises til eposten til klagerne og intervju med fengselsleder. Avisen mener at innholdet i e-posten dekket det vesentlige innholdet i forholdene som beskrives i artikkelen. Morgenbladet er ikke enig i at artikkelen baserer seg på anonyme kilder, men hevder anonyme kilder var viktig for å få frem forhold av stor samfunnsmessig interesse. Flere kilder, inkludert fengselsleder, bekreftet at det foregår eller har foregått narkotikasmugling og hjemmebrenning, og flere kilder sier også at betjentene er mer liberale. Morgenbladet mener derfor det er dekning for tittel og ingress.

Lese mer?

ALLEREDE ABONNENT?
ABONNEMENT
Fra kr 39,-
per uke ved kjøp
av 12 mnd abonnement
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse