Annonse
10:56 - 05. juni 2015

Maktarroganse

Annonse

Flertallet i justiskomiteen vil endre offentlighetsloven for å tillate mer hemmelighold i kommuner som Oslo og Bergen. Det er helt uforståelig.

I 2012 klaget avisen Kommunal Rapport hemmeligholdet i Oslo og Bergen, to kommuner med parlamentarisk styresett, inn for Sivilombudsmannen. Bakgrunnen var at begge kommuner holdt sakslister og dokumenter fra byrådsmøtene hemmelige. Disse møtene er som regel lukket, men sivilombudsmannen slo fast at sakslister og dokumenter skal være offentlige og at kommunene bryter loven ved sitt hemmelighold. Det er under byrådsbehandlingene at byrådene legger frem det faglige grunnlaget for en sak for sine kollegaer. Dette danner grunnlaget for den politiske diskusjonen, og sakene er ofte i praksis avgjort etterpå. Nå har justiskomiteen gått inn for å endre Offentlighetsloven slik at hemmeligholdet blir tillatt. Lovendringen vil også gjelde fylkeskommuner.

I justiskomiteens innstilling heter det at lovendringen «[…] svarer på oppfordringen fra Sivilombudsmannen om klargjøring fra lovgivers side om praksis knyttet til offentliggjøring av byrådsnotater og byrådskonferanser». Daværende sivilombudsmann Arne Fliflet reagerer på Stortingets avgjørelse. «Hvis min uttalelse anføres som et argument for den løsningen Stortinget er kommet til nå, så høres det ut som om de har tolket min uttalelse på en måte det ikke var grunnlag for», uttaler han til Kommunal Rapport. Fliflet mener det er viktig at offentligheten blir kjent med hva forvaltningen har kommet til og hva den anbefaler byrådet.

Justiskomiteen ledes av Arbeiderpartiets Hadia Tajik og består i tillegg av representanter fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Det er kun sistnevntes representant, Jenny Klinge, som er uenig i innstillingen. Hun mener hensynet til åpenhet og allmennhetens mulighet til å få kjennskap til prosessene i kommunene, må veie tyngre enn hensynet til byrådets arbeidsform. Ubehagelige fakta og faglig usikkerhet kan bli skjøvet under teppet, advarer hun.

Prosessen rundt denne lovendringen er også problematisk. I stedet for vanlig prosedyre hvor en lovendring sendes til utredning, deretter på høring og til slutt fører til et vedtak, har politikerne snudd prosessen på hodet: Komiteen avga sin innstilling den 2. juni. Stortinget behandler saken allerede 8. juni, og den vil da få umiddelbar effekt. Etter tre år skal lovendringen evalueres. Hvorfor dette hastverket? Enda merkeligere blir det når både offentlighetsloven og kommuneloven evalueres i disse dager.

En annen inkurie er det interne arbeidet i Justisdepartementet. Justisministeren skriver i sitt brev til justiskomiteen at han mener det er naturlig å sammenligne regjeringens behov for hemmelighold av regjeringsnotater fra regjeringskonferanser med kommunenes byrådskonferanser. Kommunal Rapport har flere ganger bedt om innsyn i Lovavdelingens uttalelser til statsråd Anders Anundsen i denne saken. De har ikke fått svar.

Justiskomiteens innstilling er en hån mot velgerne, mot vår idé om et representativt demokrati med transparente prosesser. Hva slags kultur og holdning til velgerne er det de folkevalgte avslører ved denne typen maktarroganse? Politikerne i justiskomiteen bør gå i seg selv.

ABJ

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

«Tenk om Arbeiderpartiet i disse dager ikke hadde debattert trakassering, men hvorvidt partiet skulle fortsette i regjering med Høyre som juniorpartner, etter å ha lovet det motsatte…»
«Vi kan få kreft av kjøtt, det bekreftet Verdens Helseorganisasjon denne uken. Samtidig skaper filmen «Cowspiracy» blest om metangass fra husdyrhold (altså promp), som bidrar 22…»