12:13 - 24. august 2015

Butenschøns artikler i Morgenbladet

Morgenbladet har gått gjennom artiklene Daniel G. Butenschøn hadde på trykk i perioden 2003–2005, i alt 20 stykker. I mai 2005 avslørte Jon Hustad, som den gang var journalist i Klassekampen, at artikkelen «Svart senator, stigende stjerne» var plagiat av en artikkel publisert året før i magasinet The New Yorker. Morgenbladet sa deretter opp frilansavtalen med Butenschøn, men gjennomgikk ikke den gang alle artikler forfattet av ham.

Målet med gjennomgåelsen har vært å få en oversikt over antall artikler med uetterretteligheter, men listen er antagelig ikke komplett. Butenschøn gjorde også vanlig oversetterarbeid for Morgenbladet i denne perioden.

Oppsummeringen under består av det vi har fått bekreftet er feil, særlig avskrift. Butenschøn har vært behjelpelig i arbeidet med å gjennomgå artiklene, men ikke alle våre spørsmål kan besvares. I flere av Morgenbladets artikler er forfatterne av originalartikkelen oppgitt som intervjuobjekt, med sitater som er identiske med formuleringer i originaltekstene. Butenschøn har bekreftet at han i enkelte tilfeller hentet sitater fra andres tekster, for så å forsøke å få sitatene godkjent fra kildene, for eksempel på e-post. Noen ganger har kildene godkjent sitatene, andre ganger ikke. Uansett om sitatene er godkjent eller ikke, mener vi dette ikke er god journalistisk praksis. Nå, ti år etter, kan Butenschøn hverken bekrefte eller avkrefte om han har snakket med alle som er oppgitt som intervjuobjekter. Vi har gjort enkelte stikkprøver direkte til kildene for å undersøke om intervjuer er blitt gjort, men det har vist seg vanskelig å få klarhet i dette i dag. Vi kan derfor ikke utelukke at det finnes flere uregelmessigheter.

Morgenbladet beklager overfor leserne at disse artiklene har funnet veien til publisering i denne formen. Vi vil ta kontakt med de amerikanske mediene som Butenschøn har kopiert fra. Avisen har også nedsatt en gruppe som gjennomgår interne rutiner for faktasjekk og journalistisk metode, samt våre etiske retningslinjer utover Vær Varsom-plakaten. Når den er ferdig med sitt arbeid, vil vi publisere våre nye retningslinjer. Vi tar gjerne innspill fra leserne til både saker vi bør undersøke nærmere og til rutineforbedring, på e-postadressen redaksjon@morgenbladet.no.

 

«Forbrukernes idealist», publisert 4. februar 2004

Enkelte avsnitt er identisk med Karen Crofts artikkel «Citizen Nader», fra Salon.com, publisert i 1999. Morgenbladets og Salons ingresser er også påfallende like.

 

«‘Haitis Mandela’ i eksil», publisert 5. mars 2004

Enkelte passasjer er avskrift av artikkelen «Rise and Fall of ’Haitian Mandela’» i The Christian Science Monitor, skrevet av Clara Germani og publisert i februar 2004.

 

«Amerikas splittede personlighet», publisert 8. oktober 2004

Enkelte passasjer i artikkelen er avskrift av «Inside red-and-blue America», skrevet av Liz Marlantes og publisert i The Christian Science Monitor i 2004. Morgenbladets artikkel inneholder også passasjer som er kopiert fra artikkelen «Political Split Is Pervasive» i The Washington Post.

 

«Kandidatfruen», publisert 29. oktober 2004

Store deler er identisk med The New Yorker-artikkelen «The Candiate’s Wife» av Judith Thurman fra 2004. Thurman er oppgitt som kilde et par ganger i den løpende teksten. 

 

«Tredve års abortkrig», publisert 26. november 2004

Enkelte passasjer er oversatt fra Boston Globe-artikkelen «What Happens If Roe is Overturned» publisert i 2004. Noen avsnitt er like avsnitt i artikkelen «Advice and Dissent» av Jeffrey Toobin, publisert i The New Yorker i 2003.

 

«Cheneys kontraktsport», publisert 14. januar 2005

Flere avsnitt er avskrift av artikkelen «Contract Sport» skrevet av Jane Mayer, som sto på trykk i The New Yorker i 2004. Originalens tittel og ingress er til forveksling lik tittel og ingress i Morgenbladet. Artikkelen oppgis som kilde nederst i saken.

 

«Acting Governor», publisert 11. februar 2005

Store deler er identisk med artikkelen «Supermoderate!» av Connie Bruck, publisert i The New Yorker i 2004.

 

«CIA: USA skaper terrorister i Irak», publisert 28. januar 2005

Store deler er identisk med artikkelen «Iraq New Terror Breeding Ground» av Dana Priest, publisert i The Washington Post 14. januar 2005.

 

«Mannen bak pengene», publisert 18. mars 2005 

Store deler er identisk med artikkelen «The Fountainhead» av John Cassidy, publisert i The New Yorker i 2000. Åpningsavsnittene er hentet fra Caroline Frosts artikkel «Alan Greenspan: Market Maestro» fra BBCs nettsider. Roger Ferguson er blitt tillagt et sitat som stammer fra Andrea Mitchell (som Cassidy siterer i originalartikkelen).

 

«Svart senator, stigende stjerne», publisert 6. mai 2005

Plagiat avslørt av Jon Hustad i Klassekampen i 2005. Store deler av artikkelen er identiske med artikkelen «The Candidate» av William Finnegan, publisert i The New Yorker i mai 2004. 

 

ABJ

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Forrige uke ble rapporten «Særfinansiering av utsatte humaniorafag» sendt ut på høring Mandatet har vært å sikre at Norge ikke mister sentrale kulturfag; en viktig rapport i…»
«Edward Snowden skulle i dag mottatt Ossietzkyprisen. Ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN har invitert ham til Norge, men han frykter en utlevering til USA. FBI og den amerikanske…»