Annonse

Annonse

05:15 - 28. mars 2014

Feil medisin

Det er 270 millioner rusbrukere og 27 millioner rusmisbrukere i verden. 210 000 mennesker dør hvert år. Norge er nummer tre på listen over overdosedødsfall i Europa.

Narkotikapolitikken har feilet. Den siste måneden har Morgenbladet skrevet flere saker om narkotikamarkedet. Særlig skremmende salget av nye psykoaktive stoffer over internett. Kripos har registrert 48 nye stoffer de siste to årene, og helsevesenet sliter med å behandle overdoser av stoffer de ikke kjenner fra før. Det paradoksale er at mange av disse stoffene fortsatt er lovlige, men ofte langt mer skadelige enn de ikke-lovlige. De kriminelle har overtaket.

FNs narkotikakonvensjon ble innført i 1961. Tanken var at en streng narkotikapolitikk skulle virke avskrekkende og få markedet til å krympe. Mon det. Inntektene fra narkohandelen i verden ligger årlig på 2000 milliarder kroner, mer enn halvannet norsk statsbudsjett, ifølge FNs tall.

De siste årene har flere stilt spørsmål ved den harde linjen. Uruguay og de amerikanske delstatene Washington og Colorado har legalisert cannabis, mens land som Danmark og Sveits har gjennomført forsøk med heroin­assistert behandling. I disse dager går en debatt i nettopp Danmark om en forsøksordning for lovlig salg av cannabis. København kommune har søkt om tillatelse til å igangsette et forsøk med fem–seks utsalgssteder rundt i byen. På den måten håper kommunen å senke antallet hasjmisbrukere og å fjerne inntektsgrunnlaget for organiserte kriminelle som nå omsetter hasjen. Forslaget er gjentatte ganger avslått av danske myndigheter.

Både FN og enkelte land i verden beveger seg nå i retning av skadereduksjon, heller enn en straffeforfølgelse av rusmisbrukere, mens andre står steilt på forbuds­linjen. Norge har valgt en mellomposisjon. I 2010 leverte Stoltenberg-utvalget, ledet av Thorvald Stoltenberg, sin rapport. De anbefalte forsøk med nettopp heroinassistert behandling, noe som kan gjøre livet lettere for de tyngste brukerne, og svekke nyrekruttering. Stortinget sa nei til forslaget så sent som i fjor. Dette mener Morgenbladet var feil. Dagens harde linje i narkotikapolitikken skader de tyngste brukerne, samtidig som den skaper et marked for noen av verdens råeste organiserte kriminelle. Tiden er kommet for å tenke nytt. For å utforme en ny narkotika­politikk, som rammer de kriminelle og skåner brukerne, trenger vi mindre moralisme og mer kunnskap. Et første skritt vil være et forsøk med heroinassistert behandling og avkriminalisering av besittelse av brukerdoser med narkotika.

ABJ

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. For mer godt lesestoff: Bli abonnent

Annonse

Mer fra Leder