05:20 - 20. juni 2014

Avskaff monarkiet

Reaksjonene etter nyheten om kongefamiliens valg av privatskole følger et kjent mønster. Men det er ikke kongefamilien som er ute av takt med folket, det er selve statsformen som er avleggs.

Den norske kongefamilien har helt siden 1905 greid kunststykket både å være opphøyet kongelige og sympatisk folkelige. Kong Haakon gikk på skiskole hos Nansen. Kong Olav steg på trikken i anorakk og ble folkekongen. Hans barn og barnebarn gikk på offentlig barneskole. Når kronprinsparet nå har valgt å ta sine to yngste barn, tronarvingene Ingrid Alexandra og Sverre Magnus, ut av den offentlige skolen, markerer det et brudd med denne tradisjonen.

Fordi vi aksepterer at kongefamilien har en opphøyet posisjon, får deres handlinger stor symbolsk kraft. Når kongefamilien velger bort fellesskolen, sender de et signal om at den offentlige skolen ikke er god nok for deres barn – det er det ingen tvil om. Men ingen bør bli overrasket over at kongehuset faktisk er en del av eliten.

Kronprinsparet er heller ikke alene om å tvile på at den norske skolen er god nok. Høyre og Fremskrittspartiet argumenterer for privatskoler blant annet ved å vise til at de gir et større mangfold og større valgfrihet. Det har de selvsagt rett i, men bare dersom en fellesskole betyr en helt lik skole for alle. Hvorfor skal det ikke finnes offentlige skoler med montessori-pedagogikk eller undervisning på engelsk på barneskolenivå? Det er viktigere å legge til rette for en bedre og mer variert offentlig skole, enn å åpne for flere privatskoler.

Fellesskolen hviler på premisset om at den skal være god nok for alle: fattig og rik, luringer og treiginger. For at fellesskolen skal fortsette å være et godt sted for alle norske barn, må også eliten sende barna sine dit – en god skole er et dugnadsprosjekt. Derfor er det ikke rart at Arbeiderpartiets Martin Kolberg var en av de første til å kritisere privatskolevalget. For en med hjerte for fellesskolen blir kronprinsparets valg et svik – enda verre dersom man i tillegg er monarkist.

Statsformen monarki fratar små barn som prinsesse Ingrid Alexandra grunnleggende menneskerettigheter. Livsløpet er allerede staket ut for henne. Hun og hennes familie har begrenset ytringsfrihet, og må dele privatlivet med hele folket. Kronprinsparet mener privatskole er bra for kongebarnas dannelse og utvikling. Det aller beste ville være å fri dem fra kongeligheten. Norge bør bli republikk.

ABJ

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse

«Forrige uke ble rapporten «Særfinansiering av utsatte humaniorafag» sendt ut på høring Mandatet har vært å sikre at Norge ikke mister sentrale kulturfag; en viktig rapport i…»
«Edward Snowden skulle i dag mottatt Ossietzkyprisen. Ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN har invitert ham til Norge, men han frykter en utlevering til USA. FBI og den amerikanske…»