Annonse
06:19 - 28. juni 2013

En helt vanlig dag på jobben

Annonse

Bildet av uniformerte politifolk marsjerende opp til Stortinget, i demonstrasjon for egne lønns- og arbeidsvilkår, vekker fortsatt ubehag. Av all kritikken som haglet mot politiet etter 22. juli, var det kritikken av Arne Johannessen, politiets øverste tillitsvalgte og etatens ansikt utad, som virket mest berettiget: Hans utspill om overtidsbetaling for innsatsen under de kaotiske dagene i slutten av sommerferien ble oppfattet som et forsøk på å bruke den nasjonale katastrofen som et pressmiddel i lønnsforhandlinger. Når det er krise forventer vi at alle stiller opp og gjør hva de kan for å hjelpe. For de fleste av oss er det bare i kritiske situasjoner vi møter helsevesen og politi. For dem som har valgt disse yrkene er unntakstilstanden permanent.

To Aftenposten-kronikker fra sykepleiere er lest av mange den siste uken. Sykepleier Anne-Line Kjos Sollie, som også er stortingsrepresentant for Akershus Sp, er provosert, såret og skuffet over utspill i mediene den siste tiden, fra ledelseshold i sykehusene, fra arbeidsgiverforeninger og fra «folket». Nok en gang, skriver hun, skapes det et inntrykk av at sykepleierne ikke er villige til å stille opp og gjøre jobben sin. En sykepleier ved Stavanger legevakt fulgte opp med en levende beskrivelse av egen jobbhverdag, der han ofte hverken rekker å spise eller gå på do mellom oppgaver som kan stå om livet for pasientene. Bakgrunnen for diskusjonen er den lovløse tilstanden ved norske sykehus og sykehjem, der brudd på arbeidsmiljøloven når det gjelder arbeidstid er regelen.

I VG har vi lest at sykepleiere landet rundt blir oppringt daglig med spørsmål om å jobbe ekstravakter. Og i Klassekampen forteller sykepleier ved Ahus, Stig Thomas Bjørklund, at hvis han blir pålagt å jobbe tre ekstrahelger i året – slik ledelsen ved sykehuset går inn for – så må han eller kona, som også er sykepleier, skifte jobb. Turnusarbeid med helgevakter mer enn hver tredje uke er rett og slett ikke forenlig med familieliv, sies det. Problemet er ikke at sykepleierne er late og uvillige, men at grunnbemanningen er for liten.

Samtidig: To ferske undersøkelser viser at et solid flertall av norske sykepleiere både trives på jobben og har færre pasienter hver dag enn sine kolleger i Europa. Senior­forsker Ingeborg Strømseng Sjetne ved Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenester uttaler til Aftenposten at debatten om hvordan norske sykehus skal organiseres og bemannes er «preget av sterke fagforeninger, synsing og kjepphester». Kunnskapsgrunnlaget er såpass spinkelt, mener hun, at det er vanskelig å gjennomføre en saklig debatt på feltet. I går fikk VG lokket Jonas Gahr Støre til å fastslå at det er «ingen menneskerett å ha fri to av tre helger».

Mens vi venter på mer dokumentert kunnskap om arbeidshverdagen for norske sykepleiere, tillater vi oss å minne om at yrket, historisk sett, på samme måte som læreryrket, har vært et alternativ for kvinner uten mann og barn. Sykepleierne er imidlertid en selvbevisst profesjon som vet å stille krav til seg selv og andre. Foreløpig er vi derfor mer bekymret for en annen gruppe ansatte i helsevesenet, nemlig de ufaglærte omsorgsarbeiderne og hjelpepleierne. Det er de som gjør drittjobbene.

MKS

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

«Tenk om Arbeiderpartiet i disse dager ikke hadde debattert trakassering, men hvorvidt partiet skulle fortsette i regjering med Høyre som juniorpartner, etter å ha lovet det motsatte…»
«Vi kan få kreft av kjøtt, det bekreftet Verdens Helseorganisasjon denne uken. Samtidig skaper filmen «Cowspiracy» blest om metangass fra husdyrhold (altså promp), som bidrar 22…»