Annonse
04:00 - 10. juli 2009

Et klokt skritt tilbake

Annonse

Justisminister Knut Storberget har hatt en god uke. Torsdag ble det enighet om en ny politiavtale. Dermed endte en aksjonsbølge som truet med å bringe politiet i vanry. I et større perspektiv er det likevel viktigere at Storberget tirsdag beordret øyeblikkelig stans i all «forebyggende romavlytting», det vil si politiets adgang til å avlytte private hjem uten at noe kriminelt alt har skjedd.

Årsaken er at det regjeringsoppnevnte Metodekontrollutvalget nylig konkluderte med at metoden er i strid med Grunnlovens paragraf 102: «Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde».

Utvalget fant også at opplysninger om private samtaler, innhentet på denne måten, ganske ofte arkiveres av politiet, og at uskyldige rammes.

Storberget kunne ha ventet til Stortinget samlet seg igjen, men valgte å bruke sin fullmakt til å suspendere denne virksomheten straks. Det fortjener han ros for.

Retretten er pinlig for mange, og spesielt for daværende justisminister Odd Einar Dørum (V), som på vegne av Kjell Magne Bondeviks andre regjering la saken frem for Stortinget i 2005. Mer enn mange andre, lot Dørum seg rive med i stemningsbølgen etter Al Qaidas terroranslag i New York i 2001 og i Madrid i 2004. Nokas-ranet kom også i 2004. Riktig nok ventet Dørum et års tid, etter eget utsagn for at loven ikke skulle endres i affekt, men det så ikke ut til å ha den ønskede effekten. Mot kraftige advarsler, ikke minst fra partifeller som minnet om at personvern er en viktig sak for Venstre, la Dørum frem en lovparagraf som skulle gi politiet blankofullmakt til å drive romavlytting når det måtte ønske. Stortinget var heldigvis litt mindre på hugget, og modererte regjeringens forslag, om enn ikke med stort mer enn et fikenblad. Det ble lagt inn en forutsetning om det måtte være «grunn til å tro» at noe kriminelt ville skje.

En måned senere kom terroranslagene mot Londons undergrunnsbane som drepte 56 og skadet 700. Tragedien la debatten om personvernhensyn død for en tid, også her hjemme. Vi skal ikke glemme den siden av saken. Vi lever i tider der politiet trenger sterke virkemidler, også til å forebygge alvorlig kriminalitet.

Men nettopp når våre liv og sentrale verdier trues, er det viktig å holde hodet kaldt. Datatilsynets direktør Georg Apenes har advart mot at vi «polstrer rettsstaten med midler som er rettsstaten fremmed». Han tenker da på det store bildet. I dette tiåret har vi tatt lange skritt mot et overvåknings- og kontrollsamfunn som truer vår frihet, vår personlige integritet. Vi føler oss ikke alltid overbevist om at politikerne beskynder – eller godtar – denne utviklingen kun fordi de mener situasjonen krever det. Følelsen av at myndighetene av og til bruker terror og annen alvorlig kriminalitet som påskudd for å kontrollere oss bedre, gjør det hele uhyggelig.

Desto viktigere at Metodeutvalget og justisministeren kan ta rev i seilene i hvert fall i denne saken. Da vet vi at ikke alt er tapt.

FMR

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

«Tenk om Arbeiderpartiet i disse dager ikke hadde debattert trakassering, men hvorvidt partiet skulle fortsette i regjering med Høyre som juniorpartner, etter å ha lovet det motsatte…»
«Vi kan få kreft av kjøtt, det bekreftet Verdens Helseorganisasjon denne uken. Samtidig skaper filmen «Cowspiracy» blest om metangass fra husdyrhold (altså promp), som bidrar 22…»