Annonse
04:00 - 14. juli 2006

Venstredominans?

Annonse

“Nei, han som tjener seg søkkrik på ditt og datt kan ikke gjøre meg noe, han kan ikke ta min frihet fra meg. Men embetsverket kan. Og ekspertene gir dem begrunnelsene,” sa Irene Berg Godinez (Frp) til Morgenbladet 31. mars i år. Fremskrittspartiet sender sine medlemmer på ideologikurs der de lærer å avkle kultureliten. Men Frp er ikke det eneste partiet som er ute i dette ærend.

I debattinnlegget “Det radikale privilegium” (Dagbladet, 8. juli 2006) skrev Høyres Torbjørn Røe Isaksen at nordmenn lever i et samfunn hvor det personlige ansvaret er blitt pulverisert. Dette er den virkelige arven fra sekstiåtterne: frihet fra ansvar, normer og verdier. Han vil gjenreise slagordet “gjør din plikt, krev din rett”. Røe Isaksen mener sekstiåtterne, som dominerer kultureliten, monopoliserer samfunnsdebatten med sin “mentale imperialisme”.

Det er helt riktig at kultureliten dominerer den offentlige samtalen, og at mange av dens medlemmer tilhører sentrum-venstre i politikken. Kultureliten har høy kulturell kapital, og påvirker av den grunn samfunnsdebatten. Det å bli seg bevisst denne makten, og avkle den, er frigjørende. Derfor bør Frp og Røe Isaksen ha honnør. Kultureliten er faktisk en reell elite, og alle eliters herredømme bør debatteres og kritiseres. Men er rekkevidden av kulturelitens makt er like stor som Røe Isaksen hevder?

Dersom noen savner konservative eller liberalistiske stemmer i norsk offentlighet, tar de seg antagelig ikke bryet med å lese folkets avis, VG. I 2005 var opplaget på 343 703. VG er ingen venstrevridd avis. VG er derimot Norges største løssalgsavis, og en konservativ sådan. Dagbladet står i en mer “radikal” tradisjon, men så er da også opplaget betydelig mindre: 162 069. Nå finnes det andre aviser enn disse to tabloidene, men også blant abonnementsavisene dominerer de konservative: Aftenposten (morgen og kveld), Fædrelandsvennen, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad hadde et samlet opplag på 593 831 i 2005. “Røde” aviser som Klassekampen (opplag 8759) og Dagsavisen (33 830) når langt færre lesere.

Aviseksemplet avslører at det er Røe Isaksen selv som viderefører den viktigste arven fra 1968. Vår tids helt er rebellen. Dersom hippiene lærte oss noe, så var det dette. Derfor må Høyre og Frp mane frem et bilde av en verden der kultureliten og venstresidens dominans over samfunnsdebatten – og samfunnet som helhet – er massiv. Høyre og Frp mobiliserer en ny klasse som ikke er basert på økonomisk fellesskap, men kulturelt: Folk fra lavlønnsyrker kjemper sammen med Stein-Erik Hagen mot kultureliten. Å sanke stemmer ved å fremheve dette motsetningsforholdet har vist seg svært effektivt både i Danmark og USA.

Dersom man derimot fokuserer på økonomiske, ikke kulturelle, interesser, blir resultatet et helt annet. Da forenes lønnsmottagere som byråkrater, akademikere, industriarbeidere og serviceytere på den ene siden og kapitaleierne på den andre. I et samfunn hvor en økonomisk samfunnsanalyse får gjennomslag – slik arbeiderbevegelsen tradisjonelt har kjempet for – vil ikke “folk flest” mene at det er i deres interesse å støtte opp under en politikk som gjør det lettere for de som eier mye å eie mer. Da taper høyresiden i politikken. Derfor må Høyre og Frp fremheve motsetningsforholdet “kulturelite–folk flest”. Skal disse to partiene vinne valget i 2009 må denne samfunnsforståelsen, som vektlegger kultur heller enn økonomi, få hegemoni.ABJ

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse

«Tenk om Arbeiderpartiet i disse dager ikke hadde debattert trakassering, men hvorvidt partiet skulle fortsette i regjering med Høyre som juniorpartner, etter å ha lovet det motsatte…»
«Vi kan få kreft av kjøtt, det bekreftet Verdens Helseorganisasjon denne uken. Samtidig skaper filmen «Cowspiracy» blest om metangass fra husdyrhold (altså promp), som bidrar 22…»