Annonse
04:00 - 18. mars 2005

Ingen skam å snu

Annonse

En samlet bokbransje forlanger nå at det er kulturministeren og ikke moderniseringsministeren som skal legge føringene for bokpolitikken i Norge. Nå utfordres Stortingets kulturkomité til å be Kulturdepartementet formulere kulturpolitiske, ikke konkurransepolitiske, mål for den norske bokbransjen. Det er ikke for tidlig. Bokpolitikk er kulturpolitikk, ikke prispolitikk. Inntil nå virker det som både Arbeiderpartiet (som bygd opp den norske bokpolitikken) og kulturministeren har overlatt initiativet til flittig blåruss i Moderniseringsdepartementet og Konkurransetilsynet. Torsdag, samme dag som forfattere og forleggere demonstrerte mot ny bokavtale utenfor Regjeringsbygget, skrev Morten Meyer det like ut i Aftenposten: “Økt konkurranse vil således støtte opp om de kulturpolitiske målene.” Slik taler en markedsfundamentalist som har funnet en universalnøkkel til virkeligheten. Da får det ikke hjelpe at mer eller mindre samtlige aktører i bransjen advarer mot at dette nyliberale hurtigløpet innebærer en radikal nedbygging av det allmenne bokmarkedet i Norge. Dersom faste bokpriser og forfatternes standardkontrakter forsvinner, er resultatet gitt: Noen boktitler blir billigere, de fleste dyrere, noen forfattere blir rikere, de fleste fattige, noen store forlag og bokhandlerkjeder blir mektigere, mange små forsvinner for alltid.

De skjønnlitterære forfatterne kom sent på banen, og det var de faglitterære som buet høyest da Morten Meyer ansikt til ansikt med demonstrantene torsdag hevdet at han vil “revitalisere norsk bokbransje”, og dermed satte det endelige likhetstegn mellom prispolitikk og kulturpolitikk. En slik skamløs språkbruk kan verken sentrum eller venstre leve med, og vi har vanskelig for å tro at selv kulturpolitikerne i det gamle Høyre kan forsvare en slik åndsfattigdom.

Bokbransjen provoserer det nye populistiske Høyre. Vi er vitne til en påfallende forakt mot kulturlivet, fordi det representerer verdier som ikke kan måles og veies, men som ytrer seg i kunst som kan beundres og prises, debatteres og kritiseres. Borgernes evne til å sette pris på det man ikke kan sette en pris på, er vel det fremste kjennetegnet på en kulturnasjon. Kanskje er det derfor land etter land innenfor EU, med Tyskland og Frankrike i spissen, nå gjeninnfører prinsippet om faste priser på bøker, nettopp for å styrke de nasjonale skriftkulturer og bredden i bokutgivelsene.

“Vi finner det svært uheldig at vi nå forlater en politikk flere og flere EU-land slutter seg til,” skriver Norsk Faglitterær Forfatterforening i sin høringsuttalelse til Moderniseringsdepartementet. Den uttalelsen bør friahandelsentusiasten Morten Meyer lese ekstra grundig på tur i påskefjellet: Det er ingen skam å snu.

Et radikalt ja til EU?

I Norge har vi vært vant til at venstresiden sier nei og høyresiden ja – til norsk EU-medlemskap. I det øvrige Europa er bildet mer sammensatt: Ikke så rent få sosialister er svorne tilhenger av de føderale prosessene som finner sted i unionen. Det finnes folk på venstresiden som ser på EU som et mulig forsvar for velferdsstaten og et bolverk mot nasjonalstatlige og multinasjonale markedskrefter, mens flere på den europeiske høyresiden kjemper mot integrasjonen med nasjonale argumenter. Venstresidens EU-ja er et alternativ som hittil ikke er tilstrekkelig undersøkt i Norge, og Morgenbladet vil denne gangen undersøke hva dette “radikale ja” består i. Selv om de norske regjeringskonstellasjonene er satt sammen slik at våre politikere utsetter den norske EU-debatten, åpner vi den gjerne her i avisen. Morgenbladets intensjon med dette her og nå er verken å styrke ja eller nei-siden, men å styrke den enkeltes beslutningsgrunnlag og kvalifisere den videre debatten.

Alf van der Hagen

 
Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse