07:31 - 21. februar 2021

Vår tids besettelse med å demonstrere nytelseskompetanse er et produkt av dypereliggende strukturer i de digitale mediene, skriver Aksel Kielland.

Vår tids besettelse med å demonstrere nytelseskompetanse er et produkt av dypereliggende strukturer i de digitale mediene, skriver Aksel Kielland.

McDonald's sitt «I’m Lovin’ It» er et av dette århundrets viktigste slagord. Det inderlige, nytelseskompetente reklamespråket var som skapt for de sosiale mediene, skriver Aksel Kielland. Illustrasjon: Christian Belgaux / Kildefoto: Chip Somodevilla / Getty Images
Annonse