00:00 - 08. januar 2021

Kritiske utsikter

Gerhard Richters landskap tåler å krympes til bokformat, både med og uten ironi.

Landskap med bro: Gud er ikke til stede i Gerhard Richters landskap. Men menneskene er over alt. Her ser vi et utsnitt av Ruhrtalbrücke (1969). Foto: Stefan Altenburger Photography Zürich / © Gerhard Richter 2020
Annonse