12:21 - 16. januar 2021

– Det som gjelder nå, er egne fortellinger om virkeligheten

Stormingen av Kongressen virker som et fjernt, falskt minne på Qanon-forumene. Konspirasjonsteorien er en uendelig reise inn i en fortellingsverden der alt håndfast forsvinner, ifølge forsker Asbjørn Dyrendal.

«Qanon kan kalles en «superkonspirasjon», ifølge forsker Asbjørn Dyrendal. På nettet er Qanon-fellesskapene fulle av alternative fortellinger om hva som skjedde da Kongressen ble stormet, og hva som kommer til å skje fremover. Trump er fortsatt frelseren som forener de fleste strømningene som konspirasjonsteorien suger til seg. Illustrasjonen er inspirert av Marc-André Argentinos cover-foto på Twitter, og basert på Joos van Cleves maleri «The Last Judgment» (ca. 1525–30) Foto: The Metropolitan Museum
Annonse