07:52 - 02. desember 2020

Krav om sollys er et viktig angrep på klasseskillene i norsk boligpolitikk, skriver Gaute Brochmann

Krav om sollys er et viktig angrep på klasseskillene i norsk boligpolitikk, skriver Gaute Brochmann.

Fra 2021 oppheves hele paragrafen der det blant annet står at «Alle boenheter og felles utearealer bør ha sol minst fem timer hver dag ved vår- og høstjevndøgn». Det er ganske skandaløst at regelverk som allerede sliter med å beskytte fellesskapets interesser svekkes ytterligere fremfor å styrkes, skriver Gaute Brochmann.
Annonse