00:05 - 13. november 2020

Alt skal med

Samling og sortering uttrykker både omsorg og utrygghet i Éva Mags sterke arbeid.

Orden i sysakene: Et lite utvalg fra samlingen til kunstnerens far spiller en hovedrolle i Éva Mags installasjon. Foto: Adrian Bugge / Courtesy Galleri Riis 
Annonse