00:00 - 11. september 2020

Usjenanse og verdighet

Dianas bryllup er som et fuktig, trangt og underholdende nachspiel. Mye latter, masse skrål og med et tiltagende behov for å liste seg unna.

Småborgerlige omgivelser: Mange med foreldre fra etterkrigsgenerasjonen kan trolig kjenne seg igjen i parenes lettsindige forhold til grensesetting og blanding av alkoholrus og barnepass i Dianas bryllup. Fra venstre: Jan, Terje og Liv, spilt av Olav Waastad, Pål Sverre Hagen og Marie Blokhus. Foto: Maipo / Nordisk Film
Annonse