08:25 - 27. september 2020

20-årsjubileet markerer et vinn eller forsvinn for Oslo arkitekturtriennale, skriver Gaute Brochmann.

20-årsjubileet markerer et vinn eller forsvinn for Oslo arkitekturtriennale, skriver Gaute Brochmann.

Oslo arkitekturtriennale har aldri evnet å sette hovedstaden på hodet, skriver Gaute Brochmann. I 2016-utgaven var kunstinstallasjonen «New World Embassy: Rojava» å se i Oslo rådhus. Pressefoto: Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale
Annonse