14:46 - 13. august 2020

– Rektor sier at det er vårt ansvar å støtte Black Lives Matter

Fem studenter er bekymret for en studiehverdag tuftet på politisk aktivisme. Men hva lærer de egentlig på Kunsthøgskolen i Oslo?

For smalt: Kunststudentene Magnus Vanebo (øverst til venstre), Andrea Veiden, Vebjørn Pedersen, Iris April Andresen (nederst til venstre) og Elias Kallestein etterlyser et bredere teoritilbud ved KHiO.
Annonse