08:00 - 02. august 2020

Kulturdepartementet har sviktet i å etablere en offentlighet som tar film på alvor, skriver Aksel Kielland

Kulturdepartementet har sviktet i å etablere en offentlighet som tar film på alvor, skriver Aksel Kielland.

Tidsriktig: Filmhistoriene skal i dag helst ha sitt utgangspunkt i regissørens personlige erfaringer. Maria Sødahls film Håp er ett eksempel på trenden. Foto: SF Studios / Motlys / Manuel Claro
Annonse