00:00 - 03. juli 2020

Venner og ukjente

Kollektivutstillingen på Kunsthall Oslo er som en fest der alle snakker med alle.

En løssluppen hage: Unge og gamle kunstnere av alskens gemytt fyller rommet fra gulv til tak. Foto: Jon Benjamin Tallerås / Kunsthall Oslo

Lyden av sildrende vann fyller rommet på Kunsthall Oslo. En stemme snakker fra en pappkonstruksjon oppunder taket, akkurat for lavt til at det går an å høre hva han sier.

Oppå en liten hylle ligger et slitt eksemplar av Deleuze & Guattaris bok A Thousand Plateaus, med undertittelen Capitalism & Schizophrenia. Et krus står oppå boken, og på lappen som henger ned fra teposesnoren, er det trykket et visdomsord fra den produktive tenkeren «Unknown»: «The difference between a flower and a weed is a judgment.»

Slik ugress og blomster trives sammen i en frodig hage, kan høytsvevende teori ha godt av å jordes i håndfast folkevisdom. Og slik gir lekent og strengt, formelt og uformelt hverandre støtte og næring i denne utstillingen, som strekker seg fra gulv til tak og fyller hele rommet imellom.

Annonse