07:30 - 15. juli 2020

Trær i byen gjør oss til bedre mennesker, skriver Gaute Brochmann

Trær i byen gjør oss til bedre mennesker, skriver Gaute Brochmann.

Sosial bærekraft henger tett sammen med byutvikling, ikke minst det at folk som bor urbant, også har rett til grøntområder i umiddelbar nærhet, skriver Gaute Brochmann. Bildene i artikkelen er tatt i Oslo 14. jul 2020.

I løpet av korona-perioden fikk bymarkene i Oslo og andre steder en real renessanse. Folk valfartet plutselig til sine nære turområder. I farten (og på grunn av at nyhetsbildet bare har handlet om korona siden den gang) tror jeg mange har glemt et løfte som ble gitt for bare et drøyt halvår siden, nemlig at marka skulle bringes til byen.

Det vil si, i byrådserklæringen for Oslo som kom høsten 2019, sto det at byrådet vil «ta initiativ til en storstilt treplantingsdugnad i samarbeid med innbyggere, utbyggere og næringsliv, med mål om at det plantes 100 000 trær innen 2030.

Ja, du leste riktig. 100 000 nye trær skal etter planen plantes i Oslo i det som kalles byggesonen, altså ikke i marka. Det utgjør en ganske radikal økning: Ifølge Dagsavisen var tallene for nye trær i fjor 302 innenfor områder med bebyggelse. I 2018 kom det bare til ynkelige 31 nye tilskudd.

Annonse