08:00 - 12. juli 2020

Norge er et fattigere samfunn uten daglig postombæring, skriver Aksel Kielland

Norge er et fattigere samfunn uten daglig postombæring, skriver Aksel Kielland.

Nedbyggingen av postvesenet er et både håndfast og symbolsk eksempel på hvordan offentlig infrastruktur konstruert for å betjene hele befolkningen, erstattes av private, brukertilpassede tjenester, skriver Aksel Kielland. Bildet er fra Tollbugata i Oslo i 1939. Foto: Anders Beer Wilse
Annonse