08:00 - 12. juli 2020

Norge er et fattigere samfunn uten daglig postombæring, skriver Aksel Kielland

Norge er et fattigere samfunn uten daglig postombæring, skriver Aksel Kielland.

Nedbyggingen av postvesenet er et både håndfast og symbolsk eksempel på hvordan offentlig infrastruktur konstruert for å betjene hele befolkningen, erstattes av private, brukertilpassede tjenester, skriver Aksel Kielland. Bildet er fra Tollbugata i Oslo i 1939. Foto: Anders Beer Wilse

Vanligvis sniker nostalgien seg innpå en når man ikke følger med. Man snur ryggen til et øyeblikk, og oppdager plutselig at den har installert seg som et forvrengende sentimentalitetsfilter på sanseapparatet og virkelighetsoppfattelsen. Andre ganger er den mer åpenlys i sine fremrykninger, og i enkelte tilfeller kan man formelig se den marsjere inn og annektere nye regioner av hukommelsen, som et ekspansjonshungrig imperium som nettopp har sett en forsvarspakt gå i oppløsning. 

Denne uken var undertegnede vitne til en slik manøver da Posten tirsdag gikk over til å levere post annenhver ukedag. Så snart det gikk opp for meg at nedtrappingen var et faktum, innså jeg hva som ville skje, og torsdag satt jeg der og var nostalgisk for verden slik den eksisterte på mandag.

Annonse