00:05 - 31. juli 2020

Muligheten av en park

Skateanlegget viser potensialet i Lillestrøms rådhuspark. Men det viktigste nybygget er en pumpestasjon i Nittedal.

Når ungdom fra Oslo reiser til Lillestrøm for å skate, sier det sitt om underskuddet av denne typen tilbud i hovedstadsregionen.
Annonse