00:05 - 31. juli 2020

Muligheten av en park

Skateanlegget viser potensialet i Lillestrøms rådhuspark. Men det viktigste nybygget er en pumpestasjon i Nittedal.

Når ungdom fra Oslo reiser til Lillestrøm for å skate, sier det sitt om underskuddet av denne typen tilbud i hovedstadsregionen.

Jeg må innrømme at jeg har litt vanskelig for å assosiere Lillestrøm med begreper som bypark, bybad eller strandpromenade. I mitt hode er dette et landlig tettsted omgitt av åker og eng, mer enn en by.

Det er helt feil. Men når jeg står i midt i den digre, uflidde Rådhusparken og ser meg rundt, mistenker jeg at kommuneadministrasjon og lokalpolitikere er ofre for den samme misforståelsen og ikke helt har tatt inn over seg den situasjonen de befinner seg i.

Faktum er at Lillestrøm etter sammenslåingene i 2020 er landets niende mest folkerike kommune. I tillegg er vekstpotensialet så stort at prognosene for antall nye beboere bare begrenses av hvor mange boliger man klarer å bygge. Vann er det også masser av. Nitelva omfavner halve Lillestrøm sentrum, fra Kjeller til jernbanestasjonen. Noen hundre meter lenger mot øst løper den ut i Øyeren, Norges niende største innsjø. I tillegg renner elven Leira rett nord for sentrum.

Annonse