08:00 - 21. juli 2020

Morgenbladets guide til vindkraft-kunst

Et vindkraftverk er visst mer enn bare turbiner i et landskap: Kampen om vindmøllene har også fått gjenklang i kunst- og kulturlivet.

Tilfeldigheter og målrettet googling har avdekket et utvalg av vindkraft-inspirert kunst. Her er Fuglevokteren på vandring, en performance av Karin Augusta Nogva. Foto: Kenneth Flem Slyngstad

Morgenbladet har tidligere skrevet om hvordan kommuner og lokalsamfunn som tidligere var positive til vindkraft, har endret mening. Flere er bekymret for det de mener er store naturinngrep, som følge av at friluftsområder blir omgjort til bygg- og anleggsplasser. Nylig varslet olje- og energiminister Tina Bru en rekke innstramninger i vindkraftpolitikken – som blant annet vil kreve strengere vektlegging av miljø i utdeling av konsesjoner. 

Vindkraft på land har de siste årene gått fra å være et marginalt fenomen til å bli storskala-industri, som genererer millioninntekter til store selskaper og skaper dype politiske skillelinjer. Det skulle bare mangle at temperaturen i vindkraftsaken også fikk gjenklang i kunst- og kulturlivet. Her er Morgenbladets utvalgte verker.

Hans Rotmo, den kjente protestsangeren fra Verdal (som blant annet har gjort seg bemerket med en rekke kontroversielle uttalelser om innvandrere de siste årene), slapp singelen «Vindmølleland» i fjor. Urfremføringen ble holdt på Sula utenfor Ålesund, der det ligger en vindpark. Utdrag fra teksten:

Annonse