08:00 - 21. juli 2020

Morgenbladets guide til vindkraft-kunst

Et vindkraftverk er visst mer enn bare turbiner i et landskap: Kampen om vindmøllene har også fått gjenklang i kunst- og kulturlivet.

Tilfeldigheter og målrettet googling har avdekket et utvalg av vindkraft-inspirert kunst. Her er Fuglevokteren på vandring, en performance av Karin Augusta Nogva. Foto: Kenneth Flem Slyngstad
Annonse