08:00 - 19. juli 2020

Kimen til «cancel culture» ligger innebygget i de digitale mediene, skriver Aksel Kielland

Kimen til «cancel culture» ligger innebygget i de digitale mediene, skriver Aksel Kielland.

Harry Potter-forfatter J.K. Rowling har kommet med flere kontroversielle uttalelser om transpersoner - og er blitt møtt med oppfordringer til boikott. Rowling er en av brevskriverne som tok til orde mot såkalt cancel culture i et opprop i Harper's Magazine.  Foto: Carlo Allegri/Reuters/NTB scanpix

Forrige uke publiserte amerikanske Harper’s Magazine et opprop mot det de rundt 150 fremstående signaturene beskrev som en tiltakende kultur for moralisme, offentlig uthenging og intoleranse for avvikende meninger på venstresiden av det politiske spekteret i den nordamerikanske offentligheten – det som ofte omtales som cancel culture.

De umiddelbare reaksjonene på oppropet var latterliggjøring i sosiale medier, men påstandene ble også imøtegått av 150 mindre prominente navn – inkludert en rekke anonyme journalister – i et brev offentliggjort på The Objective, som tok for seg påstandene punkt for punkt. I begge tilfeller ble gruppen bak det første brevet – Noam Chomsky, J.K. Rowling, Margaret Atwood, Salman Rushdie med flere – fremstilt som privilegerte individer som er mer opptatt av sine egne muligheter til å si hva de vil når de vil, enn av de sosiale og politiske kampene de angivelig støtter. I tillegg ble de anklaget for å ikke være i kontakt med den virkeligheten deres mindre berømte kolleger – og da særlig ikke-hvite og transpersoner – lever i.

Harper’s-brevet er ikke den første bekymringsmeldingen om at offentligheten holdes som gissel av en fanatisk mobb av selvbestaltede SoMe-Stalin’er som forsøker å kneble debatten, drepe demokratiet og utslette historien, og det er neppe det siste. På grunn av debattens uoversiktlige omfang, komplekse natur, ladede begreper og høye tempo, er den krevende å sette seg inn i, og den importeres til Norge i en fragmentert og ofte dekontekstualisert form som gjør det enda vanskeligere å henge med.

Annonse