00:00 - 03. juli 2020

Antall søkere til kirkestudier har økt med nesten 30 prosent i år

Krisetidene kan være en årsak: – Mange trenger evangeliet nå, sier Kirkerådets prosjektleder for rekruttering, Aleksander Garmann Gullaksen. 

Alternativ kirke: Under koronakrisen har kirken måttet tenke nytt. Blant annet er det blitt arrangert drive in-gudstjenester, som her ved NAFs øvingsbane i Skien. Foto: Knut Egil Wang / Moment

– Det er mange som har spilt på lag for å få til det her: studiesteder, arbeidsgivere, fagforeninger, barne- og ungdomsorganisasjoner … success has many fathers, sier Aleksander Garmann Gullaksen, Kirkerådets prosjektleder for rekruttering.

Denne våren søkte 182 personer seg til utdanning for å jobbe innenfor for teologi, kirkemusikk, diakoni og kirkelig undervisning. Det er en økning på nesten 30 prosent sammenlignet med fjoråret. Oppgangen er et resultat av målrettet rekrutteringsarbeid over tre år, ifølge Gullaksen, men han trekker også frem tiden vi lever i, som en mulig faktor.

– Vi lever jo i en verden som ikke bare står midt oppe i en koronakrise, vi står oppe i flere verdensomspennende kriser. Vi opplever at mange trenger evangeliet nå, for å si det litt kirkelig. Dette er tiden for å forkynne evangeliet og gjøre ord til handling. Krisene bærer med seg mye splittelse og ufred og påvirker livsvilkårene våre, sier han.

Annonse