00:05 - 26. juni 2020

Landbruk og løsrivelse

I det stillferdige bygdedramaet Onkel får vi se hvordan en god, gammeldags bonde blir til i det enogtyvende århundret.

På familiegården: I filmen Onkel lever Kristine (Jette Søndergaard) og hennes aldrende onkel (Peter H. Tygesen) et liv preget av streng rutine og minimalt med sosial omgang. Foto: Mer Filmdistribusjon

Det tar ni minutter før den første replikken i Onkel faller, og når den kommer, er den et enkelt «Nutella», artikulert som noe midt mellom en påminnelse og en befaling. Deretter går det enda noen ordløse minutter før ordet «streiflys» legges frem på et Scrabble-brett. De sønderjyske bøndene i René Frelle Petersens spillefilmdebut er en ordknapp gjeng, men deres tause bevegelser i fjøs, våningshus og åpne, vindturbinprydede landskap taler sitt eget stoiske språk om oppofrelse og lengsel. I alle fall tror vi det er det de uttrykker.

Hovedpersonen er Kristine (Jette Søndergaard), en kvinne i slutten av tyveårene som bor sammen med sin aldrende onkel (Peter H. Tygesen), og hjelper ham med å drifte familiegården. Skjønt, med tanke på hvor mye hjelp den slagrammede onkelen trenger til alt fra å komme seg ut av sengen om morgenen til å melke kuer og treske korn, er han vel så mye en del av gårdsarbeidet som en arbeidskollega. De to lever et liv preget av streng rutine og minimalt med sosial omgang. De har mer enn nok å gjøre med å ta seg av dyrene og avlingene.

Åpner øynene. Helt selvtilstrekkelig er imidlertid denne tosomheten ikke. Når den lokale veterinæren vekker Kristines gamle dyrlegedrømmer til live, åpner hun øynene for verden utenfor gården og det sørlige Jylland. Hun møter en ung mann med odelsrett på en gård i omegnen som vil studere i København. Hun smaker sushi, får sin første mobiltelefon, og stirrer forundret på små flasker med hotellsjampo. Hun sminker seg og krøller håret. Alle som har sett denne historien før, forbereder seg på at de patriarkalske samfunnsnormene som gjennomsyrer jordsmonnet i lokalsamfunnet skal bykse frem og rive idyllen i filler.

Annonse