00:00 - 05. juni 2020

Hjemmesnekret åpenbaring

Det britiske lavbudsjettvidunderet Bait gjenoppretter troen på spillefilmen som en personlig uttrykksform.

Karakterbrist: Filmen Bait kretser rundt fiskeren Martin, som ønsker å tjene til livets opphold på samme måte som hans familie har gjort det i generasjoner, og ikke evner å tilpasse de nye økonomiske realitetene. Foto: Cinemateket / Norsk filminstitutt
Annonse