13:20 - 26. mai 2020

Oslobiennalen er en varslet fiasko, skriver Gaute Brochmann.

Oslobiennalen er en varslet fiasko, skriver Gaute Brochmann.

Biennale-team: Kurator Eva González-Sancho, daglig leder Ole Slyngstadli og kurator Per Gunnar Eeg-Tverbakk i Oslobiennalens atelier i Myntgata 2 i 2018. Arkivfoto: Hanne Marie Lenth Solbø

I to lengre artikler sist uke skrev Klassekampen om en rapport som evaluerer den storstilte kunstsatsingen Oslobiennalen. Biennalens første utgave åpnet i fjor, og skal vare til 2024. I tillegg foregikk forprosjektet Oslo Pilot fra 2015 til 2017.

 I rapporten pekes det på flere kritikkverdige forhold ved Oslobiennalen. Et tema her er dårlig prosjektstyring og budsjettoverskridelser på seks millioner kroner i biennalens første år. Et annet er den totale mangelen på kommunikasjon og formidling som har preget prosjektet til nå.

Av disse to er forholdene rundt formidling det klart mest problematiske. At man roter med økonomi og administrasjon er selvsagt ikke bra. Men det kan også være tilgivelig i den forstand at det er en feil som antagelig ikke er begått av vond vilje, og at misligholdet potensielt kan unnskyldes med en iver etter å få maksimalt ut av et viktig kulturprosjekt.

Annonse