00:00 - 03. april 2020

Veien til velsignelse

Lydløs allsang, forkynnelse på stereo og prester som dytter i gang biler. Velkommen til drive in-gudstjeneste.

Bilkirken: Pastor Andreas Kjernald fra Metodistkirken i Skien på vei ut på glattkjøringsbanen for å hjelpe til med å dytte i gang en bil med flatt batteri. Den vinkende hånden tilhører prost Liv Espeland Jettestuen.

Ved Nafs glattkjøringsbane på Geiteryggen i utkanten av Skien står tre prester og fryser. Bak dem står en trailer som er gjort om til en scene. Foran dem ligger glattkjøringsbanen, stor og tom. Om en knapp time skal det avholdes drive-in-gudstjeneste her. Parkeringsvakter, frivillige fra menighetene, står spredt utover den åpne asfaltsletta, ikledd gule refleksvester. Det er mange av dem, beredskapen er høy. Forrige søndag kom det 233 biler. De ivrigste kirkegjengerne kan komme når som helst.

– Er FM-senderen kommet, eller, spør Øystein Aronsen, sogneprest i Gjerpen kirke i Skien.

Det var han som fikk ideen til drive-in-gudstjeneste, etter at kirkene måtte stenge dørene for tre uker siden. Han kontaktet Trygve Wikstøl, pastor i Gjerpen misjonskirke, og Martin Daland, pastor i Skien misjonskirke, som ikke var vonde å be. Det var heller ikke Naf, kommunelegen i Skien, Radio Grenland, eller Arne Thorsens transport, som stiller med scenetraileren.

Annonse