09:46 - 19. april 2020

Pandemien forvrenger vår forståelse av tid og historie, skriver Aksel Kielland

Pandemien forvrenger vår forståelse av tid og historie, skriver Aksel Kielland.

Korona overalt: Da pandemien var et faktum, fremsto plutselig alle andre nyhetssaker som irrelevante, skriver Aksel Kielland. Bildet er tatt 15. mars i år. Foto: Christian Belgaux

Jeg husker ikke når tanken om at covid-19 ville forandre verden først dukket opp, men det føles som en annen tid. Da viruset var et rent kinesisk anliggende, var det få som snakket om epidemien som et paradigmeskifte. Etter hvert som det fant sin vei til Europa, og dødstallene gjorde krav på drastiske tiltak fra myndighetenes side, begynte man å ane konturene av et vannskille. Da epidemien ble oppgradert til pandemi, ble det stadig vanligere å snakke om den som en transformativ begivenhet. I dag er det en utbredt oppfatning at verden er et falmende ‘før’-bilde som stålsetter seg for hvordan den vil se ut ‘etter’ at viruset, samfunnsnedstengningen og den påfølgende finanskrisen er ferdig med makeoveren sin.

Det finnes gode grunner til å snakke om pandemien på denne måten. Dødstallene er én ting. Frykten, usikkerheten og de massive og uforutsigbare ringvirkningene av å sette store deler av den globale økonomien og samfunnslivet på pause i flere måneder i strekk er en ganske annen. To måneder inn i pandemiens tidsalder synes det åpenbart at covid-19 vil ta sin plass blant det enogtyvende århundrets store milepæler. Finanskrisen i 2008 er ofte blitt brukt som referanse når eksperter har skullet gi et bilde av konsekvensene av det som nå skjer. En mer relevant målestokk er terrorangrepene i USA den 11. september 2001, som skjenket verden endeløse kriger og et globalt overvåkningsnettverk som i praksis har avskaffet privatlivet slik man kjente det.

I dag vet vi at disse sjokkerende hendelsene har en fortid i tillegg til en ettertid. Der og da var det ikke like åpenbart – en av definisjonene på unntakstilstand er at øyeblikket totalformørker fortiden. Så også i dag: Viruset har ikke bare satt en stopper for den globale flyten av mennesker og penger, men også tidens og historiens flyt. Dette kan ikke sees uavhengig av mediedekningen av pandemien. For de aller, aller fleste av oss er viruset noe vi kommer i kontakt med via vårt kollektive medieteknologiske nervesystem, og all erfaring av covid-19 filtreres gjennom medienes innebygde formidlingsstrategier og mersalgsmekanismer.

Annonse